KORK i Store studio - Coro av Berio

EVENT INFORMATION

Grete Pedersen, dirigent
Det Norske Solistkor

  • Luciano Berio: Coro

Italienske Luciano Berio (1925-2003) er kjent for sine eksperimentelle verk, men også for musikk som når et bredere publikum. Han var en komponist som benyttet de modernistiske komposisjonsteknikkene på sine egen og høyst fascinerende måte.

Coro fra 1974-76 kan absolutt regnes som et av hans kjerneverk, men det er musikk som krever såpass av sine utøvere at det er en virtuos begivenhet at det i det hele tatt fremføres. Nå skal verket spilles inn på plate og du får være med på prosessen.

Musikken er for 40 stemmer og 40 instrumenter, med sangerne plassert i orkesteret, slik at stemme og instrument sidestilles, både klanglig og visuelt. Folklore er en inspirasjon her som i flere andre verk, også i tekstene som kombineres med dikt av Pablo Neruda (Residencia en la Tierra). 32 små deler glir over i hverandre og danner en rik klangverden, og for å bruke Berios egen beskrivelse: 

”Som musikalske bilder skrevet inn som grafitti på byens harmoniske landskap.”

Resultatet er mektig og medrivende.


LEDSAGER GRATIS. KONTAKT kork@nrk.no


orkester
fiolin
klassisk
slagverk
storestudio
nrk
kork