page view image

Abels KORK

Abels tårn i orkesterutgåve!

Informasjon
event image

Torkild Jemterud, programleiar
Kolbjørn Holthe, musikalsk leiar/dirigent

Music Lab

Korleis verker musikk på oss? Kva hender i hjernen vår når vi høyrer ein melodi vi liker - eller misliker? Kvifor reagerer vi ulikt på ulike typar musikk? Og korleis klarar eit heilt orkester å spele perfekt saman? Og må dei ha ei dirigent?

Kvar fredag svarar panelet i Abels tårn på alle slags naturvitenskapelege spørsmål, små og store frå lyttarane. Nokon vil langt uti verdsrommet, og andre er meir opptatt av kva som hender på kjøkkenet. Men musikk er noko vi alle, meir eller mindre, har eit forhold til. Den er rundt oss heile tida, og det er mykje man kan lure på rundt musikk og korleis den talar til oss.Derfor har Abels tårn og KORK slått seg saman for å lage ei musikalsk utgåve av det populære programmet. Vi presenterer: Abels KORK!

Starten på det heile, var ein idé om å samarbeide med Music Lab, eit innovasjonsprosjekt gjennom Universitetsbiblioteket og RITMO - Senter for tverrfagleg forsking på rytme, tid og rørsle. Dei vil freista å gjere forsøk undervegs i programmet, og publikum inviterast til å bli med, blant anna ved hjelp av mobiltelefonane sine. Korleis påverkast pulsen din eller pusten din av musikken? Og kva med musikarane? Kva skjer med dei når dei spelar? Dei skal også vere med i eksperimentet. Samtidig skal eit kyndig panelet svare på så mange spørsmål dei greier, så send inn spørsmåla til abels@nrk.no, så kanskje du får oppleve at ditt spørsmål får eit svar - live i Store studio!

Og du skal sjølvsagt få høyre musikk av første klasse og i mange variantar, spelt av eit orkester som har gjort det meste, men dette blir kanskje enda noko nytt for dei sporty musikarane i KORK.

Programleiar er Abels faste og alltid entusiastiske Torkild Jemterud.
Og ja, det blir sjølvsagd vaflar utanfor Store studio i timen før det heile startar!

I samarbeid med Universitetsbiblioteket.

Ledsager gratis. Kontakt kork@nrk.no 

VIKTIG INFORMASJON TIL BILLETTKJØPERE

Kjære publikum på Abels KORK. Vi gleder oss til konsert, panel som svarer på spørsmål og ikke minst: Musikalsk forskning ved MusicLab og Ritmo, Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. Det betyr at vi skal samle inn data fra både musikere og publikum på konserten. Vi understreker med én gang at dette er anonymiserte data, uten mulighet til å identifisere enkeltpersoner. Viser til en mer detaljert redegjørelse fra Ritmo nedenfor.

Vi søker frivillige!

Vi ønsker oss 20 stk (+/-) som kan tenke seg å bruke en sensorvest under konserten. Dette er ikke noe som vil medføre ubehag, men krever litt tid før og i etterkant av konserten. Alle som benytter vest på konserten vil få to gavekort til KORK-konsert i Store studio (med følge), i tillegg til den gode samvittigheten ved å bidra til viktig forskning. Les mer under her, men om du ønsker å være frivillig vestbruker kan du ta kontakt på kork@nrk.no

Mer info fra Ritmo

Hva er målet med prosjektet?

Prosjektet utforsker hvordan orkestermusikere kommuniserer med hverandre under en konsert og hvordan publikum opplever musikken. Vi vil derfor samle inn både kvalitative og kvantitative data fra både musikere og publikummere.

Hva samles inn fra publikum?

Vi er interessert i kroppsbevegelser under konserter. Alle publikummere vil få utlevert refleksarmbånd når man går inn i salen og blir bedt om ha på disse under hele konserten. Vi bruker et infrarødt videokamera til å registrere armbevegelser under konserten. Kameraopptaket vil ikke kunne brukes til å identifisere personer, kun lysende punkter fra hvert armbånd. Det vil også være noen enkle spørsmål i programheftet for å høre hvordan publikum opplever musikken. Dette er også anonymt.

I tillegg er vi på jakt etter noen publikummere som kunne tenke seg å ha på en sensorvest som måler kroppsbevegelse, pust og puls kontinuerlig. Den tas på under klærne og er “usynlig”. Disse dataene samles også inn anonymt.

Hvordan vil dette påvirke konserten?

Musikerne vil ha på seg sensorvester som måler bevegelse, pust og puls. Dirigenten vil ha på seg en drakt som måler bevegelse og spesialbriller som måler hvor han ser. Utstyret er ganske diskré og vil ikke være spesielt merkbart.

Hvem er ansvarlig for prosjektet?

Prosjektet gjennomføres av forskere fra RITMO senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo, under faglig ledelse av Professor Alexander Refsum Jensenius.

Kjenn dine rettigheter

Deltakelse i prosjektet er frivillig, og det vil ikke ha noen konsekvenser å ikke delta. Vi samler kun inn anonyme data. Dataene vil tilgjengeliggjøres med en ikke-kommersiell lisens for vitenskapelig validering og gjenbruk.

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål om studien, ta kontakt med:

Professor Alexander Refsum Jensenius (a.r.jensenius@imv.uio.no)

Universitetet i Oslos personvernombud: Roger Markgraf-Bye (personvernombud@uio.no)

NSD – Norsk senter for forskningsdata (personverntjenester@nsd.no)

Du kan finne mer informasjon om studien her: www.uio.no/musiclab


storestudio nrk kork kringkastingsorkestret kringkastingsorkesteret abels tårn ritmo jemterud torkild