BTHVN2020 - KORK kammer

Arrangementsinformasjon

Kringkastingsorkestret

Petr Popelka med musikere fra KORK

  • Ludwig van Beethoven: Septett
  • Joseph Haydn: Stryketrio
  • Cecilie Ore: Nunquam Non


I november hyller norske og internasjonale topputøvere Beethovens musikalske og humanistiske arv, gjennom 11 dager med konserter, forestillinger, foredrag og klubbkvelder.

Festivalen er et samarbeid mellom Det Norske Kammerorkester, Oslo-Filharmonien, Kringkastingsorkestret, Oslo Quartet Series og Den Norske Opera & Ballett.

KORKs konsert nr. 2 er en kammerkonsert, hvor Petr Popelka blir med på kontrabass i Beethovens Septett, i tillegg til musikk som setter Beethoven i perspektiv: En stryketrio av Beethovens lærer Joseph Haydn og Cecilie Ores Nunquam Non, et stykke som, til tross for at det er skrevet i nyere tid kanskje bringer oss enda nærmere Beethovens univers? ...og enda en gang dette tilbakevendende spørsmål om hva som befinner seg i skjæringspunktet mellom fortid og fremtid, i dette nå hvor øyeblikket går over i enda et nå, går over i et utstrakt flytende presens hvor skillet mellom fortid og fremtid viskes ut og alt skjer på samme tid, samtidig


Kjære publikum. Vi minner om gjeldende smittevernregler. Om du ikke føler deg frisk, ber vi deg om å holde deg hjemme og heller følge konserten direkte på nrk.no/kork. Når du kommer til Store studio ønsker vi at du går rett inn i salen og setter deg på anviste plasser og unngår opphold i foajeen mer enn nødvendig. Tilsvarende når du skal forlate konserten. Om du ser at det blir vanskelig å opprettholde nødvendig avstand (minst 1 meter), oppfordrer vi til bruk av munnbind til du har kommet på plass. Vi gleder oss til å se deg! 


storestudio
nrk
kork
petrpopelka
korkkammer
bthvn2020
beethoven
beethoven250
kringkastingsorkestret
kringkastingsorkesteret
popelka