BTHVN2020 - KORK kammer

Arrangementsinformasjon

Kringkastingsorkestret

Petr Popelka med musikere fra KORK

  • Ludwig van Beethoven: Septett
  • Joseph Haydn: Stryketrio
  • Cecilie Ore: Nunquam Non


I november hyller norske og internasjonale topputøvere Beethovens musikalske og humanistiske arv, gjennom 11 dager med konserter, forestillinger, foredrag og klubbkvelder.

Festivalen er et samarbeid mellom Det Norske Kammerorkester, Oslo-Filharmonien, Kringkastingsorkestret, Oslo Quartet Series og Den Norske Opera & Ballett.

KORKs konsert nr. 2 er en kammerkonsert, hvor Petr Popelka blir med på kontrabass i Beethovens Septett, i tillegg til musikk som setter Beethoven i perspektiv: En stryketrio av Beethovens lærer Joseph Haydn og Cecilie Ores Nunquam Non, et stykke som, til tross for at det er skrevet i nyere tid kanskje bringer oss enda nærmere Beethovens univers? ...og enda en gang dette tilbakevendende spørsmål om hva som befinner seg i skjæringspunktet mellom fortid og fremtid, i dette nå hvor øyeblikket går over i enda et nå, går over i et utstrakt flytende presens hvor skillet mellom fortid og fremtid viskes ut og alt skjer på samme tid, samtidig


OBS: Pga smittevernhensyn er det begrenset antall billetter.


LEDSAGER GRATIS. KONTAKT kork@nrk.no


storestudio
nrk
kork
petrpopelka
korkkammer
bthvn2020
beethoven
beethoven250
kringkastingsorkestret
kringkastingsorkesteret
popelka