KORK på Ultima

Arrangementsinformasjon

Tradisjoner under press i KORKs orkestrale utvalg

Geoffrey Paterson, dirigent
Gjermund Larsen, hardingfele
Knut Aastad Bråten og Ole Aastad Bråten, langeleik

  • Thomas Adès: Three Studies from Couperin (2006)
  • Lars Petter Hagen: To Zeitblom, Konsert for hardingfele og orkester (2011)
  • Isang Yun: Symfoni nr. 3 (1985)
  • Lått for langeleiker Arr: Mathilde Grooss Viddal

KORK er fortsatt stolte samarbeidspartnere i Ultima, helt siden starten i 1990.Ultima er Nordens største festival for samtidsmusikk, og med den bredden begrepet tilsier, kan man oppleve alt fra ny symfonisk musikk til eksperimentell performance. Teamet for årets Ultima er Traditions under Pressure, hvor tradisjon og eldre musikk møter og brytes mot vår samtid. Hvordan vi forholder oss til vår fortid og tradisjon blir kanskje mest problematisert i Lars Petter Hagens To Zeitblom. Gjermund Larsens fabelaktige hardingfelespill settes opp mot klanger fra både elektronikk og orkester og kommenteres også underveis av komponisten selv. Hva er det norske? For oss, for Hagen?

Man skulle anta at slike motsetninger også blir en viktig del av tankegodset til en koreansk komponist i Tyskland. Isang Yun uttrykte det slik: Jeg ble født i Korea (…) men ble utviklet musikalsk i Europa. Jeg trenger ikke å skille mellom disse påvirkningene. Jeg er en enhet (…), en syntese. I symfoni nr. 3 fra 1985 er et høyst dramatisk verk, og iflg komponisten selv hans filosofiske symfoni, hvor han ønsker å blottstille menneskelig blindhet og egosentrisitet og gi lytterne musikk for refleksjon.

Noe mer lavmælt, og nesten kjærlig er Thomas Adès blikk på François Couperins cembalostykker. Adès lar stykkene beholde sin form, både i rytme og harmoni, men det er i hva Adès legger til at ny musikk oppstår.

Det blir også et møte mellom to langeleiker og orkester, anført av to av de fremste i faget, Knut og Ole Aastad Bråten. Her får en utvalgt lått et helt nytt arrangement av den allsidige musikeren og komponisten Mathilde Grooss Viddal.

Billetter: Ultima

kork
ultima
sentralen
gjermundlarsen
aastadbråten