KORKs blåsere 2

Arrangementsinformasjon

Hannu Koivula, dirigent - Kolbjørn Holthe, fiolin

  • Kurt Weill: Konsert for fiolin og blåsere
  • Edgar Varèse: Octandre, Integrales
  • Igor Stravinskij: Oktett for blåsere


KORKs blåsere med nytt høstprosjekt og med musikk skrevet innenfor et svært kort tidsrom: 1922-1925, en svært spennende brytningstid i musikkhistorien, med mange musikkstiler som levde side om side, fra senromantikk til 12-tonemusikk. Kurt Weill er godt kjent med musikken til 12-skillingsoperaen og samarbeidet med Brecht. Her er han representert med et mer "klassisk" verk, men likefullt for en spesiell besetning for fiolinsolist og blåsere. Konsertmester i KORK, Kolbjørn Holthe er virtuos solist.

Stravinskijs oktett fra 1923 er ett av flere verk hvor han lar seg inspirere av 1700-tallets klassiske former og klarhet. Samme år skriver Edgar Varèse sin oktett fro blåsere og kontrabass og året etter Integrales for blåsere og slagverk.. Dette er musikk med et helt annet uttrykk. Varèse var en pionér i å bringe andre klanger inn i musikken, blant annet støyelementer, og med sine tanker om musikk som "organisert lyd" skapte han en klangverden som fortsatt fascinerer nesten 100 år etter.


LEDSAGER GRATIS. Kontakt kork@nrk.no


storestudio
nrk
kork
kringkastingsorkestret
kringkastingsorkesteret